Mod och målsinne
Iréne Vallin driver Crevi AB, där hon arbetar med affärsrelaterad organisations- och ledarutveckling. Affärsidén är att hjälpa organisationer att skapa en effektiv och lönsam verksamhet genom att utveckla chefernas och medarbetarnas prestationsförmåga och oegennytta.
De flesta företag har en vision och en målsättning som de vill vara säkra på att både chefer och medarbetare arbetar för. Iréne jobbar tillsammans med ledningsgrupper och chefer för att identifiera vilka förbättringar i verksamheten som krävs för att utveckla en lönsam verksamhet. Det kan handla om allt ifrån organisatoriska förändringar till att förtydliga förväntningar, identifiera befintlig kompetens och skapa modiga, tydliga ledare som drivs av ett gemensamt ansvar och viljan att involvera medarbetarna i affärerna.
Iréne arbetar i nätverk, och när det gäller affärsorienterade ledarutvecklingsprogram och medarbetarundersökningar har hon ett nära samarbete med skridskomästaren Tomas Gustafsson. Hon arbetar också med coachning för individer och grupper samt outplacement, där hon stöder chefer som av olika anledningar har fått sluta sitt arbete.
– Om man blir av med sitt jobb behöver man stöd för att komma vidare. Det är viktigt att återskapa självkänslan och reflektera över vad man är bra på. Här arbetar jag också med att identifiera nätverk, det är oftast via nätverket man hittar sin nya försörjning.

Iréne startade Crevi första gången 1985, och drev det då i tre år. 2002 startade hon upp igen och driver idag företaget från hemmet.
– Jag har ett förflutet som personalchef, och efter att ha arbetat med ledarutveckling och personalfrågor i närmare 20 år ville jag starta eget. Jag tror att man tydligt och konsekvent måste involvera det mänskliga synsättet med affärerna och skapa ett affärsorienterat arbetssätt där medarbetarna drivs av visionen, målen och strategin. Min styrka är att jag kan få ledningsgrupper och chefer att ta ett gemensamt ansvar för målen. Jag har själv suttit i ledningsgrupper i stora företag och jag skulle vilja påstå att ledningsgrupper idag inte är tillräckligt effektiva. Ständig tidspress gör att man drivs av sin egen agenda istället för det gemensamma målet. Att utveckla chefer till att våga vara modiga och tydliga även i svåra situationer är en spännande utmaning.
– Mod, tydlighet och oegennytta är väsentliga kompetenser för ledare idag. Jag lyckas få chefer att börja ta ett gemensamt ansvar och skapar modet att våga vara tydlig, säger Iréne.

Crevi AB

Bransch:
Tjänster / Utbildning

Telefon: 070-7794783


Email:
iréne.vallin@telia.com

Adress:
Crevi AB
Fortvägen 83
18768 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN